سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
صفحه اصلی > نان صنعتی > معرفی نان صنعتی 
منو اصلی
معرفی نان صنعتی

تعاريف نان صنعتي طبق قوانين بودجه و قانون هدفمند كردن يارانه ها

 

ماده 1 آيين نامه اجرايي جزء 1 بند ي تبصره 5 قانون بودجه سال 1380:

منظور از نانهاي صنعتي مرغوب در اين آيين نامه، انواع نانهاي حجيم و نيمه حجيم است كه با كيفيت خوب، بهداشتي، سالم و با رعايت استاندارد هاي ملي ايران توليد مي شود.

 

 

ماده 2 آيين نامه اجرايي جزء 1 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1386:

منظور از واحدهای توليد نان صنعتی انبوه در اين آئين نامه ، واحدهای با ظرفيت حداقل بيست تن آرد در روز و توانايی توليد انواع نان مسطح، نيمه حجيم و حجيم ، بهداشتی، قابل بسته بندی و عرضه در نقاط تحت پوشش و دارای ماشين آلات تمام اتوماتيک است.

 

 

ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون هدفمند كردن يارانه ها :

منظور از واحد هاي نان صنعتي در اين آيين نامه واحد هايي با توليد انبوه نان با كيفيت و با رعايت اصول بهداشتي با ماشين آلات صنعتي استاندارد داراي فرآيند تخمير، عمل آوري و پخت مي باشد.