> اسناد مناقصه
  مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب ( خودروهای سواری) سال 1397
 شرایط شرکت در مناقصه خرید تعداد 20000 عدد پالت
 اسناد مناقصه عمومي دو مرحله اي عملیات تکمیل انبار مكانيزه 70 هزار تنی بوکان
  اسنادتجدید مناقصه عمومی خرید 24000 عدد پالت خرداد 1397
 اسناد تجدید مناقصه‌ی عمومی دو مرحله‌ای خرید سموم تدخینی - فروردین‌ماه 1397
 برگ شرایط شرکت در مناقصه‌ی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا در سال - 1397استان اردبیل
 برگ شرایط شرکت در مناقصه‌ی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا در سال 1397- استان قزوین
 برگ شرایط شرکت در مناقصه‌ی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا در سال 1397- استان کردستان
 برگ شرایط شرکت در مناقصه‌ی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا در سال 1397 - استان همدان
 اسناد مناقصه‌ی محدود بازسازی انبار کالاهای اساسی شهر کرد و آزادگان اصفهان - اسفندماه 1396
 اسناد مناقصه‌ی عمومی دو مرحله‌ای خرید سموم تدخینی - اسفندماه 1396
 اسناد تجدید مناقصه‌ی عمومی خرید 24000 عدد پالت - اسفدماه 1396
 اسناد مناقصه‌ی عمومی خرید 24000 عدد پالت - بهمن ماه 1396
 فراخوان کیفی ارزیابی پیمانکاران برای بازسازی انبارهای شهرستان‌های کرمان، مشهد، اهواز، اندیمشک، چابهار، چغادک، بوشهر و شیراز
 تجدید مناقصه‌ی عمومی دو مرحله‌ای واگذاری پیمانکاری مراکز ذخیره‌سازی استان اردبیل - دی‌ماه 1396
 تجدید مناقصه‌ی عمومی دو مرحله‌ای واگذاری پیمانکاری مراکز ذخیره‌سازی استان قزوین - دی‌ماه 1396
 اسناد مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان یزد آذر 1396
 اسناد مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان مرکزی آذر 1396
 اسناد مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان کرمان آذر 1396
  اسناد مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان لرستان آذر 1396
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>