دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
منو اصلی
ليست مناقصه ها

 
not existnot exist
تجدید مناقصه دو مرحله‌ای واگذاری پیمانکاری مراکز ذخیره‌سازی استان‌های قزوین و اردبیل1396/10/131396/10/20
مناقصه عمومی بین‌المللی یک مرحله‌ای1396/10/121396/10/24
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان یزد1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان مرکزی1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان لرستان1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان ایلام1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان کرمانشاه1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان قم1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان کرمان1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان زنجان1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان فارس1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان خوزستان1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان خراسان شمالی1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان جنوبی1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان خراسان رضوی1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان بوشهر1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان تهران1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان البرز1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان اصفهان 1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان چهارمحال وبختیاری1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان آذربایجان شرقی 1396/9/181396/9/29
مناقصه واگذاري راهبري مراکز تاسیسات ذخیره سازي به بخش غیر دولتی استان آذربایجان غربی1396/9/181396/9/29
شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر60 تن شكر خام 10%+1396.9.141396.9.27
اگهی مناقصه ذخیره سازی استانهاي قزوين،اردبيل،همدان،كردستان،گيلان 1396/8/91396/9/18
مناقصه عمومي حمل ونقل ريلي ( سال 97-96 ) 1396.8.241396.8.27
مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای 30000 تن برنج هندی 121 در سال 13961396/8/81396/8/21
مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای 60000 +10% شکر خام در سال 13961396/8/81396/8/21
مناقصه عمومی بین المللی 200+10% تن کره خام در سال 13961396/8/81396/8/321
ارزیابی کیفی عمليات بازسازي انبارهای آزادگان اصفهان و کالاهای اساسی شهرکرد 1396/7/51396/7/30
تجدید مناقصه عمومی روغن کشی ده هزار تن آفتاب گردان در سال 139611396/7/51396/7/30
مناقصه محدود روغنكشي ده هزار تن دانه روغني گلرنگ1396/5/281396/6/20
مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا در سراسر كشور در سال 97- 96 1396/5/281396/6/5
مناقصه روغن كشي ده هزار تن دانه روغني گلرنگ1396/5/291396/6/6
مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد200 تن کره پاستوریزه لاکتیکی بی نمک 10%+1396/5/211396/6/6
مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_روغن خام سويا1396/5/211396/6/6
مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_روغن خام پالم اولئین آر بی دی 1396/5/211396/6/6
مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر60 تن شكر خام 10%+1396/5/211396/6/6
مناقصه عمومي روغنكشي از 120 هزار تن دانه روغني كلزا1396/5/171396/5/28
مناقصه روغنكشي از ده هزار دانه روغني آفتابگردان 1396/5/171396/5/28
مناقصه عمومي روغنكشي از دانه روغني كلزا1396/4/41396/4/14
مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا در سراسر كشور در سال 97- 96 » 1396/4/41396/4/14
مناقصه ایاب ذهاب در سال 13961396/4/41396/4/14
مناقصه عمومی دومرحله اي بيمه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در سال 13961396/3/241396/4/3
مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر60 تن شكر خام 10%+1396/3/231396/4/10
مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_روغن خام سويا1396/3/231396/4/0
فراخوان شناسائي پيمانكار و ارزيابي صلاحيت جهت برگزاري مناقصات محدود واگذاري راهبري و نگهداري مراكز و تاسيسات ذخيره سازي غلات كشور 301396/3/71396/3/17
مناقصه خريد 350 تخته كاور گندم1396/2/271396/3/6
قرارداد تصدي و مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا در سراسر كشور در سال 96-97 1396/3/81396/3/20
مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا در سراسر كشور در سال 97-96 1396/2/41396/2/13
مناقصه تعیین شرکت بازرسی بین المللی کالای صادراتی 1395/12/171395/12/25
مناقصه سموم تدخینی گازی95/10/2695/11/4
بازسازی انبار مرزی کالاهای اساسی بازرگان95/10/1995/10/27
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی منطقه 41395/9/161395/9/17
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی منطقه 11395/9/161395/9/17
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی منطقه 14 1395/9/161395/9/17
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی منطقه 61395/9/161395/9/17
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی7 1395/9/61395/9/7
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی منطقه81395/9/61395/9/7
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی منطقه 121395/8/61395/9/7
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازي به بخش غیر دولتی منطقه 131395/8/61395/9/7
بازسازی انبار کالاهای اساسی شهرستان صوفیان1395/8/261395/9/7
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازيبه بخش غیر دولتی منطقه 1101395/8/251395/8/28
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازيبه بخش غیر دولتی منطقه 91395/8/251395/8/28
اسناد مناقصه واگذاری راهبری مراكز تاسيسات ذخیره‌سازيبه بخش غیر دولتی منطقه 51395/8/251395/8/28
طراحي و اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار در واحدهاي ستادي شركت و وفق استانداردهاي جهاني
تکمیل بازسازی انبار کالاهای اساسی شهرستان بندر عباس1395/7/31395/726
اسناد مناقصه بازسازی سرویسهای بهداشتی و آبدار خانه های ساختمان شماره 2 شركت بازرگاني دولتي ايران 1395/6/291395/7/11
مناقصه عمومي حمل و نقل ريلي 1395/6/291395/7/11
مناقصه اجرای راه دسترسی و باقیمانده عملیات ساختمانی انبار مکانیزه 70 هزارتنی بوکان
شرايط شركت در تجديد مناقصه خريد 510 تخته كاور گندم 1395/4/221395/5/12
شرایط عمومی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب ( خودروهای سواری)1395/4/21395/4/9
کارهای باقیمانده عملیات ساختمانی پروژه انبار مكانيزه 20 هزار تني هشترود1395/3/301395/4/8
مناقصه 510 تخته کاور گندم1395/3/241395/4/1
در مناقصه محدود دومرحله اي بيمه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در سال 13951393/3/171395/3/25
مناقصه عمومي دومرحله اي تصدي و مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا در سراسر كشور در سال 951395/3/595/3/16
مناقصه بازسازی سقف انبارهای سنندج ، چغادک بوشهر، میانه ، وکرمان 1395/2/291395/3/9
تجدید مناقصه خرید شکر سفید1395/1/231395/2/1
شرایط شرکت تجدید مناقطه عمومی دو مرحله ای سموم تدخینی گازی1394/12/161395/1/18
شرايط شركت در مناقصه تصدي و مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا در سراسر كشور در سال 94- 951394/12/161395/1/17
شرايط شرکت در مناقصه خرید شکر سفید1394/12/31394/12/11
اسناد راهبری مراکز تاسیسات ذخیره ای سیلوهای کریم آباد- ولی پور - خوی
مناقصه عمومی تصدی و مدیریت حمل ونقل کالا در سال 13951394/11/181394/11/27
آگهی مناقصه عمومی 5000 عدد پالت از جنس HDPE1394/11/271394/12/5
آگهی مناقصه عمومی تکمیل عملیات ساختمانی ومحوطه سازی پرورژه انبار مکانیزه 40 هزار تنی برازجان1394/11/131394/11/24
اسناد مناقصه خرید سموم تدخینی گاز1394/11/111394/12/5
اسناد مناقصه محدود ماشین آلات سیلوی برازجان
تجدید طراحي ، پياده سازي و استقرار نظام جامع فن آوری اطلاعات1394/7/71394/7/28
مناقصه عمومی 2 مرحله ای طراحی وپیاده سازی واستقرار نظام جامع فناوری اطلاعات1394/6/91394/6/17
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي لرستان1394/6/51394/6/10
اصلاحیه آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره (94/0001) 1394/5/051394/5/26
اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران1394/5/11394/5/15
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره (94/0001) 1394/5/11394/5/15
طراحي و خدمات مهندسي ،تامين كالا و تجهيزات، ماشين آلات و متعلقات مربوطه به همراه حمل ،نصب و راه اندازي پروژه سيلوي افقي1394/4/91394/4/20
عمليات اجرايي ساختماني جمع آوری آبهای سطحی سیلوی 110.000 تنی گندم قم 1394/3/161394/3/24
اگهی مناقصه عمومی حمل ونقل وجابجایی کالاهای وارداتی از مبادی بندری وغیر بندری به مقاصد مورد نظر1394/2/271394/3/4
عمليات اجرايي ساختماني طرح افزایش ظرفیت دینامیکی سیلوی گندم کرج
شرايط اختصاصی تجديد مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار سرويس اياب و ذهاب (خودروهاي سواري) در سال 1394
تجدید مناقصه دومرحله ای خرید سموم تدخینی گازی 1393/12/71393/12/16
بیمه جامع تمام خطراموال1393/12/51393/12/13
در تجديد مناقصه عمومي 2 مرحله اي خريد نرم افزارهاي يکپارچه مالي - اداري – پشتيباني ( بازرگاني داخلي – خارجي ) 1393/11/281393/12/6
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم تدخینی گازی1393/11/81393/12/3
تجديد مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار سرويس اياب و ذهاب (خودروهاي سواري
اسناد فراخوان شناسايي پيمانكار وارزيابي صلاحيت جهت برگزاري مناقصات محدود واگذاري راهبري نگهداري تاسيسات ذخيره گندم وغلات 1393/11/41393/11/12
اجراي عمليات ساختماني طرح افزايش ظرفيت ديناميكي سيلوي بتني گندم كرج1393/10/211393/11/12
مناقصه عمومي 2 مرحله اي خريد نرم افزارهاي يکپارچه مالي - اداري – پشتيباني ( بازرگاني داخلي – خارجي ) 1393/10/101393/11/1
سناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي لرستان
مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار سرويس اياب و ذهاب (خودروهاي سواري)1393/9/161393/9/25
مناقصه حمل ونقل وجابجايي كالا در سراسر كشور1393/9/161393/9/25
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي اردبيل1393/5/251393/5/29
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي هرمزگان1393/5/251393/5/29
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي لرستان1393/5/251393/5/29
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي زنجان1393/5/251393/5/29
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي كردستان1393/3/211393/4/9
سناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي كرمانشاه1393/3/211393/4/9
سناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي مركزي1393/3/211393/4/9
سناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي هرمزگان1393/3/211393/4/9
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي همدان1392/3/211392/4/10
خريد ٬حمل و نصب و راه اندازي تاسيسات برقي ساختمان شماره يك1393/2/281393/3/11
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي منطقه 51393/2/271393/2/31
اسناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي (قزوين1393/2/271393/2/31
سناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي (يزد1393/2/271393/2/31
سناد مناقصه واگذاري راعبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي (گيلان1393/2/271393/2/31
اسناد فراخوان شناسايي پيمانكار وارزيابي صلاحيت جهت برگزاري مناقصات محدود واگذاري راهبري ونگهداري تاسيسات ذخيره سازي گندم وغلات1393/2/281393/3/11
اسناد مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي بخش غيره دولتي (اصفهان1392/12/121392/12/19
اسناد مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي بخش غيره دولتي (قم)1392/12/121392/12/19
اسناد مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي بخش غيره دولتي (كردستان)1392/12/121392/12/19
اسناد مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي بخش غيره دولتي (آذربايجان غربي)1392/12/121392/12/19
تجديد مناقصه عمومي پالت1392/11/211392/12/7
فراخوان طرح هاي پژوهشي1392/11/211392/12/5
مناقصه ديزل 1392/11/211392/12/5
مناقصه پالت1392/10/181392/11/2
فراخوان طرح هاي پژوهشي1392/8/291392/9/12
مناقصه مديريت خدمات حمل ونقل وجابجايي1392/8/181392/8/29
مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي(آذربايجان شرقي)1392/8/81392/8/29
مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي(استان آذربايجان غربي1392/8/81392/8/14
مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي (استان چهار محال وبختياري)1392/8/81392/8/29
مناقصه محدود بيمه نامه باربري محصولات وارداتي1392/7/13
مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي منطقه 11392/6/231392/7/5
مناقصه حمل ونقل وجابجايي كالا1392/6/231392/7/3
مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي سمنان 1392/6/231392/6/27
مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي خوزستان1392/6/231392/6/27
تجديد مناقصه عمومي اياب ذهاب 1392/6/41392/7/1
اسناد مناقصه راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غير دولتي زنجان1392/5/21392/5/7
اسناد مناقصه راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غير دولتي خوزستان1392/5/21392/5/7
اسناد مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي آذربايجان شرقي1392/4/91392/4/15
اسناد مناقصه راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غيره دولتي مركزي1392/4/91392/4/15
اسناد مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيره اي به بخش غير دولتي كردستان1392/4/91392/4/15
مناقصه واگذاري راهبري تاسيسات ذخيرهاي به غير دولتي زنجان1392/4/91392/4/15
آگهي تجديد مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار سرويس اياب ذهاب1392/4/111392/2/21
مناقصه واگذاري محدودراهبري كرمانشاه1392/3/51392/3/26
مناقصه واگذاري محدودراهبري خراسان1392/3/51392/3/26
مناقصه واگذاري محدود راهبري قزوين1392/3/51392/3/26
مناقصه واگذاري محدودراهبري همدان1392/3/51392/3/26
مناقصه واگذاري محدودراهبري لرستان1392/3/51392/3/26
مناقصه واگذاري محدود راهبري اردبيل1392/3/51392/3/26
مناقصه اياب ذهاب 1392/2/211392/3/1
صفحه اصلي|درباره ما|اخبار و رسانه ها|ارتباط با ما|نقشه سایت|English