سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، پروژه ای حائز اهمیت و دارای گستره ملی و کشوری بوده و به منظور توسعه دولت الکترونیک و در راستای الکترونیکی کردن تمام فعالیت ها و فرایندهای این شرکت، طراحی و اجرا شده است. با استقرار سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات در شرکت بازرگانی دولتی ایران، در حال حاضر کلیه فرایندها و عملیات این شرکت در حوزه های مختلف اعم از بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، مالی و حسابداری، اداری و پشتیبانی، کارگزینی، بودجه و اعتبارات بصورت کاملا یکپارچه و برخط و با استفاده از این سامانه یکپارچه انجام می شود.

ورود به سامانه